Stichting Beach Resort Kijkduin

De Stichting Beach Resort Kijkduin (SBRK) is opgericht om evenementen die aansluiten bij de sfeer van de badplaats Kijkduin te verzorgen. De stichting beoogt het bevorderen van het zo optimaal mogelijk functioneren van de badplaats Kijkduin als recreatieplaats aan zee voor bezoekers (dagbezoek en verblijfsbezoek) Het bestuur van SBRK bestaat o.a. uit: Frans van Steenis, voorzitter en tevens ook bewoner in Kijkduin, Woody Louwerens,voorzitter ondernemersvereniging en bewoner en de ondernemers: Volker Vedder (o.a. Chase), Jan Paul Koenders (Kijkduinpark) en Jack den Heijer (NH hotel Atlantic. Ryan Spencer verzorgt met 2inspire het locatiemanagement en zijn collega Danielle van der Meer richt zich daarbij op de communicatie.

Vanaf het najaar 2010 hebben SBRK met SBK, waar mogelijk, de krachten gebundeld op het gebied van onderhoud en veiligheid van Kijkduin-Bad.

SBK en SBRK werkten tezamen aan een document waarin gezamelijke doelstellingenen, de verantwoordelijkheden en de uitvoering daarvan worden vastgelegd. Dit heeft in december 2012 gerestulteert in de oprichting van de Projectgroep Herontwikkeling Kijkduin Bad, waarin beide Stichtingen vertegenwoordigd zijn en ook een vertegenwoordiger van het wijkberaad BWK en de commissie Loosduinen zitting hebben.