Haag Atletiek

Haag Atletiek is ontstaan uit zes atletiekverenigingen. De basisvereniging Vlug en Lenig werd op 24 januari 1913 in het Haagse Statenkwartier door de broers Van Rappard opgericht. In de periode tot het begin van de jaren '50 werden opgericht: de herenatletiekvereniging De Trekvogels (1922), de Rooms Katholieke vereniging LDA Lenig door Atletiek, 1937), de Haagse scholierenvereniging Celebes (1940), de damesatletiekvereniging Olympia '48 (1948) en de damesatletiekvereniging De Meeuwen (1951).

In 1967 volgde de eerste fusie, die van Vlug en Lenig en De Trekvogels in V&L/TC. Deze verenigingen hadden in die jaren in totaal 16 landstitels gewonnen (respektievelijk 13 en 3). De Meeuwen voegde zich in 1968 bij Olympia '48 en LDA en Celebes fuseerden in 1969 in Haag '68. Olympia '48 behaalde in de jaren '70 en '80 drie maal het landskampioenschap.

V&L/TC en Haag '68 fuseerden in 1976 in V&L/TC Den Haag. Uiteindelijk ontstaat in 1991 Haag Atletiek uit de door de fusies uiteindelijk onstane damesatletiekvereiging Olympia '48 en herenatletiekvereniging V&L/TC Den Haag. De geschiedenis van de verengingen staat beschreven in diverse jubileumuitgaven van de diverse verenigingen. In 2003 heeft Haag Atletiek een jubileumboek uitgegeven voor haar 90-jarig bestaan. Voor het 100-jarig jubileum is een uitgebreid en zeer luxe jubileumboek verschenen met daarin veel foto's van de verenigingen in het verleden en recente verleden.