Nieuwsbrief 2014 - 2015

Binnenkort verhuizen we van het huidige pand aan de Sportlaan naar het grote Hagaziekenhuis aan de Leyweg in Den Haag. Met man en macht wordt er momenteel de laatste hand gelegd aan het feitelijke ziekenhuis, maar ook aan de projecten ter veraangenaming van het verblijf voor de kinderen, waarvoor we ons de afgelopen jaren hebben ingespannen.

2014 was een jaar dat anders was dan andere jaren; de uitdaging om geld op te halen voor een compleet nieuw ziekenhuis, vereiste van ons als bestuurders een nóg meer hands-on houding dan wij in het verleden al gewoon waren. Naast een avondje Diligentia, waarin ons bestuurslid Anna Nicolaï met haar theatergroep Plankgas schitterde op het podium, moesten wij ook op zoek naar “het grote geld”, teneinde de projecten die het JKZ graag wilde -en nog steeds wil implementeren- te financieren. Daartoe schreven we vermogensfondsen aan, waren we begunstigde op benefietavonden zoals die van de Ronde Tafel 123, werden er meerdere spinning evenementen georganiseerd en werd het JKZ op de valreep ook nog eens naast Unicef geplaatst als sponsordoel voor het ondernemersgala van Den Haag, maart jl.. 

Al met al een fikse intensivering van de activiteiten die bijdroegen aan de noodzakelijke additionele aankleding van het JKZ. Daar zijn we echter nog niet klaar mee.

Ook het komende jaar - en mogelijk de komende jaren-, zal projects- en stapsgewijs verder gebouwd worden aan verregaande reductie van angst en stress voor de kinderen, die bij ons in het ziekenhuis moeten verblijven. Dat was, is, en zál ook één van onze doelen als Vrienden van het Juliana Kinderziekenhuis blijven.  

Namens alle bestuurders, medewerkers, Raad van Advies en Comité van Aanbeveling van Stichting Vrienden JKZ,

Roderik Bolle

Voorzitter

Bekijk hier de nieuwbrief.