Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Stichting Vrienden van het JKZ heeft vrienden nodig. Vrienden die net als de stichting een ambitie hebben, een hoog niveau nastreven, maar vooral vrienden die samen het maatschappelijk doel willen dienen. Een samenwerking met Stichting Vrienden van het JKZ is de ideale manier om als bedrijf iets terug te geven aan de samenleving, om uw goodwill te tonen en uw doel van maatschappelijk verantwoord ondernemen te realiseren. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen is er wat dat betreft eigenlijk geen mooiere match denkbaar!

Hoe kunt u als onderneming helpen?

  • Eenmalige schenking in geld of natura: u schenkt de stichting eenmalig een bedrag naar keuze. Stichting Vrienden van het JKZ is een ANBI, waardoor u uw gift van uw belastbaar inkomen af kunt trekken. Zie www.anbi.nl. Klik hier om een eenmalige machtiging te downloaden en in te vullen. 
    Ook in natura kunt u de stichting helpen: uw aangeboden producten worden geveild op onze veilingsite. De gehele opbrengst gaat naar de stichting.           
  • BedrijfsVriend worden: als bedrijfsvriend schenkt u per jaar minimaal 500 euro. Klik hier om een eenmalige machtiging te downloaden en in te vullen.  
  • VriendSponsor worden: als vriend van de stichting verbindt u zich duurzaam aan een project en/of event, waarmee u een concreet project adopteert. Dit levert zowel voordelen voor de stichting als voor u op. Neem voor meer informatie contact op met de stichting.