Geschiedenis

Stichting Vrienden van het JKZ bestaat sinds 1993. In maart 2006 is het huidige bestuur geformeerd onder leiding van voorzitter Pieter de Bruijn. “Het oude bestuur had ambities, maar nog niet zozeer voor meerjarige (onderzoeks)projecten. Wij zijn van mening dat er ook voor de langere termijn projecten moeten worden gerealiseerd.” Sinds de aanstelling van het nieuwe bestuur en het Comité van aanbeveling, samen met de medische adviesraad, worden ambitieuze doelen nagestreefd. 

Een greep uit de gerealiseerde projecten: 

  • Meubilair voor de speelgoedkamer van het jonge kind
  • Sinterklaasfeest met cadeautjes
  • Snoezelkamer
  • Meubilair voor de rooming-in kamer op de neonatologie
  • Bezoek van het Kerstcircus
  • Een knuffelbeer voor ieder kind  
  • laparoscopische apparatuur t.b.v de kinderchirurgie
  • speelgoed voor de Spoedeisende Hulp
  • Instructiepoppen en materiaal om ouders/verzorgers verpleeg-technische handelingen aan te leren.
  • nieuwe koelkast in de tienerkamer