Financiële verantwoording

Van zelfsprekend wil de stichting transparant zijn over haar jaarlijkse inkomsten en uitgaven. Bij het opstellen van de jaarrekening is de richtlijn 650 fondsen wervende instellingen gevolgd. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

De meest recente jaarrekeningen van de stichting kunt u indien gewenst opvragen bij het bestuur. Mail naar dominique@vriendenjkz.nl

De stichting is ingeschreven bij het Stichtingen Register van de Kamer van Koophandel te Den Haag, onder nummer 41158459

Lees hier het jaarverslag van 2019. 

Lees hier het jaarverslag van 2018. 

Lees hier het jaarverslag van 2017.