ANBI

Stichting Vrienden van het JKZ is een ANBI (Algemeen Nut beogende instelling) 

Hierdoor kan uw gift fiscaal voordeel voor u opleveren.

RSIN of het fiscaal nummer: 802810585

Contactgegevens Stichting Vrienden van het Juliana Kinderziekenhuis: info@vriendenjkz.nl

Bestuursamenstelling

Beleidsplan

Beloningsbeleid: Het bestuur zet zich onbezoldigd in voor de Stichting.

Doelstelling

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Financiële verantwoording

 

zie www.anbi.nl voor meer informatie.